L’Oficina de Residus serà el punt de referència i d’informació sobre la gestió de residus a l’illa.

La nova Oficina de Residus, ubicada al carrer Balears n.28 d’Eivissa, es configura com a punt de referència i d’informació sobre la gestió de residus a l’illa d’Eivissa.

L’Oficina de Residus, ubicada al carrer Balears n.28 d’Eivissa, compta amb un servei directe d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.00h, en horari de mati i de 16.00 a 18.00h de tarda i altres serveis mitjançant cita prèvia. També s’ofereix un servei d’atenció telefònica, dins el mateix horari, al telèfon gratuït 900 26 48 78.

Des de l’Oficina els diferents usuaris rebran informació i assessorament sobre la correcta gestió de residus, legislació i es facilitaran materials i eines (mitjançant publicacions impreses, a la web i a xarxes socials) per fomentar bones pràctiques per a la prevenció i minimització de residus a diferents escales.

Un dels reptes importants de l’Oficina de Residus és proporcionar assessorament a petites i mitjanes empreses de l’illa, ja que habitualment no solen tenir personal intern especialitzat en gestió de residus. S’oferirà assessorament en gestió dels residus, en l’elaboració de Plans de prevenció, en programes interns de conscienciació pels propis treballadors  i en programes externs de difusió i sensibilització. Per altre part des de l’Oficina de Residus es traçarà una xarxa de contactes entre empreses i instal·lacions relacionades amb el sector dels residus per tal de facilitar la comunicació.

L’Oficina de Residus també oferirà assessorament i recursos als centres educatius per tal de promoure el foment i la gestió de residus als centres i la incorporació de temes ambientals de manera transversal dins els currículums escolars. També es promocionarà l’Oferta Educativa ambiental del Consell Insular i es coordinaran les visites a l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa tant per a centres educatius, com associacions i altres col·lectius.

Dintre de la programació de l’Oficina està la organització de jornades tècniques i formació d’interès per a empreses, sector HORECA, col·lectius específics, i ciutadania en general, relacionada amb la normativa de residus i compliment del Pla director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos de l’illa d’Eivissa (PDSPIGRE) aprovat pel Ple del Consell Insular en juny del 2020.

Informació https://residus.conselldeivissa.es/es-es/Instalaciones/Oficina-de-residuos

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*

   - 
  Catalan
   - 
  ca
  Spanish
   - 
  es